top

Kết quả: 5.0 / 5 - (1 phiếu)

Các lỗi cơ bản máy photocopy Ricoh

Một số lỗi cơ bản của máy ricoh trong quá trình sửa dụng chúng ta thường gặp phải
Các lỗi cơ bản máy photocopy Ricoh
101
Tiếp xúc với đèn Lỗi
Tại kích hoạt vào, đèn không được phát hiện trên.
• Tiếp xúc với đèn bị lỗi
• điều chỉnh đèn bị lỗi
• điều chỉnh đèn dây nịt bị hư hỏng, bị ngắt kết nối
• tấm màu trắng tiêu chuẩn bẩn
• Scanner gương bẩn hoặc ra khỏi vị trí
• Ống kính bẩn, ra khỏi vị trí
• Ban SBU khiếm khuyết
120
Sai số vị trí nhà máy quét 1
Máy quét HP cảm biến không phát hiện các điều kiện trong quá trình khởi tạo hoặc sao chép.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối.
• Máy quét HP cảm biến bị lỗi.
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối.
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
121
Sai số vị trí nhà máy quét 2
Máy quét HP cảm biến không phát hiện tình trạng tắt quá trình khởi tạo hoặc sao chép.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
122
Sai số vị trí nhà máy quét 3
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện các điều kiện ban đầu trong quá trình quét.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển lắp đặt không đúng cách
123
Sai số vị trí nhà máy quét 4
Các máy quét cảm biến vị trí nhà không phát hiện tình trạng tắt trong quá trình quét gốc.
• BCU, SDRB (Scanner Ban Driver) bị lỗi
• động cơ Máy quét lỗi
• Khai thác giữa BCU, SDRB, động cơ máy quét bị ngắt kết nối
• Máy quét HP bị lỗi cảm biến
• Khai thác giữa máy quét HP cảm biến và BCU bị ngắt kết nối
• Dây Scanner, thời gian đai, ròng rọc, vận chuyển cài đặt không đúng.
143
SBU tự động điều chỉnh lỗi
Tự động điều chỉnh các SBU không thành công khi máy được bật lên.
• Tiếp xúc với đèn bị lỗi
• điều chỉnh phơi sáng đèn bị lỗi
• Khai thác giữa đèn và điều chỉnh phơi sáng đèn bị ngắt kết nối
• tấm trắng cài đặt không chính xác hoặc bị bẩn
• Gương quét của đơn vị tiếp xúc bị bẩn hoặc ra khỏi vị trí
• Ban SBU khiếm khuyết
• VIB board bị lỗi.
• Khai thác giữa SBU, VIB bị ngắt kết nối
• Khai thác giữa VIB, BCU bị ngắt kết nối
144
Lỗi truyền SBU
Sau khi các SBU chuyển mạch trên, BCU phát hiện một trong các điều kiện sau đây trên các SBU:
• 1 s sau khi cấp nguồn, tín hiệu SYDI không đi cao, thậm chí sau 1 thử lại.
• 1 s sau khi cấp nguồn, tín hiệu SYDI đi cao, nhưng các SBU ID không thể đọc được sau 3 cố gắng.
• SBU khiếm khuyết
• VIB khiếm khuyết
• Harness (40-pin che chắn) giữa các SBU, VIB là bị ngắt kết nối
• Harness (vệ cáp) giữa VIB, BCU là bị ngắt kết nối
165
Sao chép dữ liệu bảo mật B828 lỗi đơn vị
Các tùy chọn bảo mật dữ liệu bản sao được cài đặt bằng cách không hoạt động chính xác.
• Sao chép thẻ bảo mật dữ liệu bị hỏng
• Ban không được cài đặt hoặc hội đồng quản trị là khiếm khuyết
• Ban IPU khiếm khuyết
181
CIS đèn bất thường
Sau khi kích hoạt đèn CIS đi vào, đèn CIS không được phát hiện trên. Phát hiện đèn hoặc tắt xác định giá trị độ trắng cao điểm cho việc sửa bóng. (Nếu mức đỉnh được xác định là dưới một mức nhất định, đèn CIS được đánh giá là tắt).
• đèn CIS khiếm khuyết
• CIS board cung cấp điện bị lỗi
• điều chỉnh đèn CIS khiếm khuyết
• Khai thác giữa đèn và điều chỉnh đèn được ngắt kết nối.
• Khai thác giữa CIS, ADF bị ngắt kết nối
• CIS tiếp xúc với kính bẩn.
• Trắng lăn bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách
• Bộ phận CIS khiếm khuyết
183
CIS tự động điều chỉnh lỗi
Tự động điều chỉnh các đơn vị CIS thất bại.
• Bộ phận CIS khiếm khuyết
• CIS tiếp xúc với kính bẩn
• Trắng lăn bẩn hoặc lắp đặt không đúng cách
184
Lỗi truyền CIS
Khi CIS được hỗ trợ trên, các ADF phát hiện một trong những điều kiện bất thường sau đây về đơn vị CIS:
• Các tín hiệu Sout không đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn.
• Các tín hiệu Sout đi cao trong vòng 1 s sau khi cấp nguồn nhưng các SBU ID không thể đọc được sau 3 cố gắng.
• Bộ phận CIS khiếm khuyết
• Khai thác giữa CIS, ADF bị ngắt kết nối
202
Polygon lỗi cơ bản 1: Timeout tại ON
Các đa giác gương phận động cơ không nhập “Ready” tình trạng trong vòng 20 giây. sau khi động cơ đã được bật, hoặc trong vòng 20 giây. sau khi tốc độ quay đã được thay đổi.
• Các kết nối đa giác gương xe PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
203
Polygon động cơ gương lỗi 2: Timeout tại OFF
Động cơ đa giác gương không để lại “Ready” trong vòng 3 giây. sau khi động cơ đã được tắt. (Tín hiệu XSCRDY đã không đi HIGH (không hoạt động) trong vòng 3 giây.)
• Các kết nối đa giác gương xe PCB là lỏng lẻo, bị hỏng, hoặc bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
204
Polygon gương lỗi động cơ 3: lỗi tín hiệu XSCRDY
Gương xe đa giác tín hiệu “Ready” đã inactive (CAO) trong khi máy đang hoạt động ở tốc độ bình thường, mặc dù động cơ là không tắt cũng không có một yêu cầu cho một sự thay đổi về tốc độ.
• can thiệp Oise điện trên dòng với các tín hiệu động cơ
• Polygon gương xe PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• Polygon gương xe bị lỗi
205
Polygon gương lỗi động cơ 4: timeout không ổn định
“Sẵn sàng” tín hiệu (XSCRDY) đã được phát hiện như là không ổn định trong hơn 20 giây. trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động với tốc độ bình thường.
• nhiễu điện trên dòng với các tín hiệu động cơ
• Polygon gương xe PCB nối lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• Polygon gương xe PCB bị lỗi
• IPU khiếm khuyết
220
Laser phát hiện lỗi đồng bộ hóa
Các đơn vị phát hiện đồng bộ hóa bằng laser 1 không thể phát hiện các tín hiệu đồng bộ dòng (DETP0) trong vòng 500 ms trong khi động cơ đa giác gương đã hoạt động ở tốc độ bình thường. Lưu ý: Các cuộc thăm dò cho các đơn vị tín hiệu mỗi 50 ms. SC này được ban hành sau khi nỗ lực lần thứ 10 không phát hiện các tín hiệu.
• Laser nối board đồng bộ hóa lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Ban phát hiện đồng bộ hóa Laser không được cài đặt một cách chính xác (không thẳng)
• Laser board đồng bộ hóa bị lỗi • IPU khiếm khuyết
300
Sạc lỗi đầu ra corona
Các điện áp phản hồi từ các đơn vị phụ trách corona được phát hiện quá cao 9 lần
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phí corona khai thác bị ngắt kết nối
• Kết nối đơn vị Poor phí corona
303
Sạc rò rỉ lưới corona
Khi điện áp cao là đầu ra cho lưới điện hoa, điện áp phản hồi vượt quá giá trị quy định 9 lần.
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phí corona khai thác bị ngắt kết nối • phí Poor kết nối đơn vị corona
304
Phí mạch lưới mở
Khi điện áp cao đi vào lưới corona, điện áp phản hồi là hơn giá trị đặt 9 lần. Điện áp phản hồi này được sử dụng để cập nhật PWM để điều khiển đầu ra.
• Đơn vị corona Charge bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Phí corona khai thác lỗi
• Gói cước corona điện là khiếm khuyết.
305
Sạc dây corona lỗi sạch 1
Các pad phí bụi không đến được vị trí nhà:
• động cơ bị khóa trong vòng 4 giây sau khi bật, hoặc không khóa trong vòng 30 giây.
• động cơ bị khóa trong vòng 10 giây sau khi đảo chiều, hoặc không khóa trong vòng 30 giây.
• Charge dây corona động cơ sạch lỗi
• điều khiển động cơ bị lỗi
306
Sạc dây corona lỗi sạch 2
Phí vận động coronal là bị ngắt kết nối. (Hiện nay tại các cơ phí corona được phát hiện ít hơn 83 mA.)
• nối Charge corona dây động cơ sạch hơn là bị lỗi, kết nối
310
Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 1
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khả năng trống điện áp đầu ra cảm biến không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật khi điện áp đo kiểm (- 100V, -800V) được áp dụng để trống.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• defecti gói năng lượng phát triển
311
Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 2
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khả năng trống điện áp đầu ra cảm biến không đáp ứng đặc điểm kỹ thuật khi điện áp đo kiểm (- 100V, -800V) được áp dụng để trống.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
312
Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 3
Trong thời gian trống cảm biến tiềm năng hiệu chỉnh khi điều chỉnh khả năng trống (VD), tiếng trống tiềm năng cảm biến phát hiện VD cao hơn VG (điện áp lưới điện). -hoặc- Khi điều chỉnh VD (tiềm năng mặt trống của khu vực màu đen sau khi tiếp xúc), ngay cả sau khi điều chỉnh 5 của VG (phí tiềm năng lưới corona), VD có thể không được thiết lập trong phạm vi mục tiêu (- 800 ± 10 + VL + 130V)
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
• phí Chiếc corona mòn, dơ bẩn
314
Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 4
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến khi điều chỉnh khả năng trống (VH) để điều chỉnh điện LD, lần đầu tiên mô hình VH được thực hiện, trống cảm biến tiềm năng phát hiện rằng VH là hơn 500V: VH> | -500 + VL + 130 | V
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• LD khiếm khuyết
315
Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 5
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi -100V được áp dụng để trống, giá trị sản lượng là nằm ngoài phạm vi quy định
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển gói điện defectiv
316
Cảm biến tiềm năng hiệu chỉnh lỗi 6
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi -800V được áp dụng để trống, giá trị sản lượng là nằm ngoài phạm vi quy định.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
317
Cảm biến tiềm năng lỗi hiệu chuẩn 7
Trong thời gian trống tiềm năng hiệu chuẩn cảm biến, khi VL được điều chỉnh, các bề mặt mô hình mẫu VL tiềm năng không nằm trong phạm vi 0V ~ -400V. (VL là tiềm năng sau khi phơi bày một mô hình màu trắng.)
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng khai thác bị ngắt kết nối
• Khả năng kết nối cảm biến bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• OPC nối bị lỗi
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
321
Lỗi F-GATE
Các tín hiệu viết laser (F-GATE) cho IPU không đi LOW trong 60 s.
• Ban BICU khiếm khuyết
• bus PCI giữa bảng điều khiển, lỗi board BICU
322
Laser dò lỗi đồng bộ hóa
Sau khi động cơ đa giác đạt đến tốc độ xoay vòng tiêu chuẩn và các đơn vị LD cháy cho 500 ms, máy dò laser không đồng bộ tạo ra một tín hiệu
• Khai thác giữa dò và I / F ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng
• Detector được cài đặt không đúng cách
• Ban Detector là khiếm khuyết
• Ban IPU khiếm khuyết
335
Polygon gương lỗi động cơ 1
Các tín hiệu sẵn sàng không đi thấp trong vòng 20 giây sau khi động cơ đa giác gương bật hoặc thay đổi tốc độ.
• Khai thác giữa I / F và đa giác động cơ bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
• Ban IPU khiếm khuyết
336
Polygon gương lỗi động cơ 2
Các tín hiệu sẵn sàng không đi cao trong vòng 20 giây sau khi động cơ gương đa giác tắt.
• Khai thác giữa I / F và đa giác động cơ bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
• Ban IPU khiếm khuyết
337
Gương Polygonal lỗi động cơ 3
Các tín hiệu XSCRDY đi cao trong khi động cơ đa giác gương lượt về, mặc dù không có yêu cầu hoặc tắt động cơ hoặc thay đổi tốc độ động cơ.
• Tiếng ồn trên đường, nơi các tín hiệu sẵn sàng đa giác (XSCRDY) được truyền đi.
• Khai thác giữa động cơ đa giác và I / F ngắt kết nối hoặc bị lỗi.
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
338
Gương Polygonal lỗi động cơ 4
Trong khi động cơ đa giác được luân phiên, tín hiệu XSCRDY đi cao trong thời gian phơi
• Tiếng ồn trên linef nơi các tín hiệu sẵn sàng đa giác (XSCRDY) được truyền đi.
• Khai thác giữa động cơ đa giác và I / F ngắt kết nối hoặc bị lỗi.
• Polygon động cơ hoặc đa giác điều khiển động cơ bị lỗi
• Ban IPU khiếm khuyết
340
TD lỗi cảm biến đầu ra
TD điện áp đầu ra cảm biến (VT), được đo trong mỗi chu kỳ sao chép, phát hiện 10 lần tại một trong các mức sau: Vt = 0,5 volt hoặc thấp hơn Vt = 4,0 volt hoặc cao hơn
• Cảm biến TD khiếm khuyết
• TD sensor khai thác bị ngắt kết nối
• nối TD sensor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• Toner cơ khiếm khuyết chai Lưu ý: Khi cảm biến TD là khiếm khuyết, bột mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và bộ cảm biến ID.
341
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD 1
Trong việc điều chỉnh tự động TD cảm biến, điện áp đầu ra TD sensor (Vt) là 2,5 volt hoặc cao hơn mặc dù điện áp điều khiển được thiết lập với giá trị tối thiểu (PWM = 0). Khi lỗi này xảy ra, SP2-906-1 đọc 0.00V. Lưu ý: SC này được phát hành chỉ sau khi điều chỉnh chính xác của cảm biến TD đã đạt được. Chuyển đổi máy đi và về sẽ hủy bỏ việc hiển thị SC, nhưng không giải phóng ID cung cấp cảm biến mực.
• Cảm biến TD khiếm khuyết
• TD sensor khai thác bị ngắt kết nối
• nối TD sensor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• Toner cơ khiếm khuyết chai Lưu ý: Khi cảm biến TD là khiếm khuyết, bột mực được kiểm soát bằng cách sử dụng số điểm ảnh và bộ cảm biến ID.
342
Lỗi điều chỉnh cảm biến TD 2
Trong việc điều chỉnh tự động TD cảm biến, điện áp đầu ra TD sensor (Vt) không nhập vào phạm vi mục tiêu (3,0 ± 0.1V) trong vòng 20 giây. Khi lỗi này xảy ra, màn hình hiển thị của SP2-906-1 đọc 0.00V. Lưu ý: SC này được phát hành chỉ sau khi điều chỉnh chính xác của cảm biến TD đã đạt được. Chuyển đổi máy đi và về sẽ hủy bỏ việc hiển thị SC, nhưng không giải phóng ID cung cấp cảm biến mực.
• Cảm biến TD khiếm khuyết
• TD sensor khai thác bị ngắt kết nối
• nối TD sensor bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
345
Sản lượng phát triển bất thường
Điện áp cao áp dụng cho các đơn vị phát triển được phát hiện cao hơn so với giới hạn trên (45%) của PWM 10 lần.
• Phát triển bộ nguồn bị lỗi
• Phát triển thiên vị bị rò rỉ do kết nối kém, kết nối bị lỗi
350
ID lỗi cảm biến 1
Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây đã phát hiện hai lần liên tiếp khi kiểm tra các mô hình cảm biến ID. VSP. 2.5V VSG <2,5 VSP = 0V VSG = 0
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
351
ID lỗi cảm biến 2
Điện áp đầu ra cảm biến ID là 5.0V và đầu vào tín hiệu PWM để các cảm biến ID là 0 khi kiểm tra các mô hình cảm biến ID.
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• kết nối cảm biến ID lỗi • IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
352
ID lỗi cảm biến 3
Đối với 2 s trong mẫu kiểm tra cảm biến ID, các cảm biến điện áp ID cạnh mô hình không phải là 2.5V hoặc mép mô hình không được phát hiện trong vòng 800 ms.
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
353
ID lỗi cảm biến 4
Một trong những điện áp đầu ra cảm biến ID sau đây được phát hiện tại ID khởi tạo cảm biến. . VSG <4.0V khi đầu vào tối đa PWM (255) được áp dụng cho các bộ cảm biến ID. . VSG. 4.0V khi đầu vào tối thiểu PWM (0) được áp dụng cho các bộ cảm biến ID.
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
354
ID lỗi cảm biến 5
VSG rơi ra khỏi các mục tiêu điều chỉnh (4,0 ± 0,2 V) trong VSG kiểm tra
• Cảm biến ID bị lỗi
• Cảm biến ID khai thác bị ngắt kết nối
• cảm biến kết nối ID bị lỗi
• IOB khiếm khuyết
• mô hình cảm biến ID không được viết một cách chính xác
• Mật độ ảnh không đúng
• gói cước điện bị lỗi
• ID sensor bẩn
355
ID lỗi cảm biến 6
Các Vp giá trị, mà các biện pháp phản xạ của các mô hình cảm biến ID, không phải trong khoảng -70V đến -400V.
• Cảm biến tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến khai thác tiềm năng bị lỗi
• Cảm biến tiềm năng ngắt kết nối
• IOB khiếm khuyết
• Bộ phận kết nối OPC khiếm khuyết
• Phí corona gói điện bị lỗi
• Phí corona dây bẩn, bị phá vỡ
401
Chuyển ra bất thường
Khi việc chuyển đổi đầu ra, điện áp phản hồi vẫn cao hơn 4V cho 60 ms.
• Chuyển gói điện bị lỗi
• Chuyển hiện tại thiết bị đầu cuối, bộ nguồn chuyển bị ngắt kết nối, kết nối bị hư hỏng
402
Chuyển phát hiện ra bất thường phát hành
Khi việc chuyển đổi đầu ra, hầu như không có bất kỳ điện áp phản hồi trong vòng 60 ms ngay cả với ứng dụng của 24% PWM.
• Chuyển gói điện bị lỗi
• Chuyển đơn vị khai thác bị ngắt kết nối
• Chuyển kết nối lỏng lẻo, bị lỗi
430
Dập tắt đèn báo lỗi
Sau khi hoàn tất quá trình điều khiển tự động khởi tạo, tiềm năng của các bề mặt trống được phát hiện bởi các cảm biến tiềm năng là hơn -400V, các giá trị quy định.
• đèn dập tắt khiếm khuyết
• đèn dập tắt khai thác bị ngắt kết nối
• kết nối đèn dập tắt lỏng lẻo,
có khuyết điểm
440
Khóa động cơ chính
Các tín hiệu khóa động cơ chính vẫn ở mức thấp trong 2 giây, trong khi động cơ chính là ngày.
• Cơ chế ổ quá tải
• Ban điều khiển động cơ bị lỗi
441
Khóa động cơ phát triển
Các tín hiệu khóa động cơ phát triển vẫn còn cao trong 2 giây, trong khi động cơ phát triển là trên.
• Cơ chế ổ quá tải do mực vón cục trong đường dẫn mực lãng phí
• Ban điều khiển động cơ bị lỗi
490
Lỗi fan hâm mộ chính
Các tín hiệu khóa động cơ quạt chính đi cao cho 5 s trong khi các fan hâm mộ trên.
• Fan động cơ bị quá tải do tắc nghẽn
• Fan nối bị ngắt kết nối
495
Toner đơn vị tái chế lỗi
Xung encoder không thay đổi cho 3 s sau khi động cơ chính bị chuyển mạch trên.
• Vận tải mực thải đã dừng lại do quá tải động cơ
• Toner cảm biến cuối thám tử, ngắt kết nối
496
Toner chai bộ sưu tập bộ sưu tập chai toner errorThe thiết lập chuyển đổi vẫn tắt khi cửa được đóng lại.
• Không có mực chai bộ sưu tập bộ
• Kết nối Poor của kết nối chuyển đổi
497
Toner lỗi động cơ bộ sưu tập
Động cơ tín hiệu nối bộ sưu tập toner vẫn tắt cho 1 s.
• Mực máy bơm động cơ bị lỗi
• kết nối động cơ lỏng lẻo, bị ngắt kết nối
501
Khay 1 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiện khi khay được thiết lập.
• Các cảm biến giới hạn dưới của LCT không phát hiện các giới hạn dưới trong vòng 10 giây.
• Tray nâng động cơ bị lỗi, bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối, bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
502
Khay 2 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiện khi khay được thiết lập.
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
503
Khay 3 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiệnkhi khay được thiết lập.
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
504
Khay 4 thang máy trục trặc
• Cảm biến nâng không được kích hoạt trong vòng 10 giây sau khi động cơ bắt đầu nâng khay nâng tấm đáy.
• Khi khay giảm, cảm biến khay nâng không đi ra trong vòng 1,5 giây.
• Tray quá tải phát hiện kh khay được thiết lập
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• Pick-up điện từ bị ngắt kết nối hoặc bị chặn bởi một trở ngại
• Quá nhiều giấy vào khay nạp Note (B246)
• Đầu tiên, máy sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu các nhà điều hành để thiết lập lại các khay.
• SC này sẽ không hiển thị cho đến khi các nhà điều hành đã kéo khay ra và đẩy nó trong 3 lần.
• Nếu chu kỳ vận hành máy tắt / mở trước ngày khai mạc và bế mạc của 3 khay, 3-count là reset.
507
LCT động cơ thức ăn bị trục trặc
Một trong những điều kiện sau đây được phát hiện:
• Các tín hiệu LD từ xe máy thức ăn chăn nuôi được phát hiện bất thường cho 50 ms sau khi động cơ bị chuyển mạch trên.
• Tại điện trên, động cơ được phát hiện lỏng lẻo hoặc bị ngắt kết nối
• Thức ăn động cơ bị lỗi
• kết nối động cơ thức ăn bị ngắt kết nối
• Chướng ngại vật cản trở chuyển động cơ học của động cơ.
510
LCT khay cố
Một trong những điều kiện sau đây được phát hiện:
• Khi các tấm đáy được nâng lên, các cảm biến giới hạn trên không đi vào trong 18 s.
• Khi các tấm đáy được hạ xuống, cảm biến giới hạn dưới không đi vào trong 18 s.
• Sau khi nâng bắt đầu, các cảm biến giới hạn trên không bật trước solenoid pick-up bị chuyển mạch trên.
• Các cảm biến cuối giấy chuyển về trong thang máy và các cảm biến giới hạn trên không bật cho 2,5 s, và một thông báo nhắc người sử dụng để thiết lập lại giấy.
• Tray động cơ thang máy bị lỗi hoặc kết nối bị ngắt kết nối
• Cảm biến Lift bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Pick-up điện từ bị lỗi hoặc bị ngắt kết nối
• Cảm biến giấy cuối khiếm khuyết
515
Tandem hàng rào phía sau lỗi động cơ
Một trong những điều kiện được phát hiện:
• Các cảm biến trả lại không chuyển đổi trên trong vòng 10 giây. sau khi động cơ phía sau hàng rào bị chuyển mạch trên.
• Các cảm biến HP không bật 10 giây. sau khi động cơ phía sau hàng rào bị chuyển mạch trên.
• HP cảm biến và trở lại cảm biến cùng một lúc.
• động cơ phía sau hàng rào kết nối bị lỗi hoặc kém
• Giấy hoặc trở ngại khác can thiệp vào hoạt động của các bộ cảm biến
• Giấy hoặc chướng ngại vật khác bị mắc kẹt giữa khay và động cơ
• quá tải động cơ cơ khí do tắc nghẽn
• Cảm biến Return hoặc HP cảm biến bị lỗi hoặc bẩn Note (B246)
• Vấn đề này sẽ không phát hành mã SC trên bảng điều khiển hoạt động.
• Máy sẽ nhắc người vận hành thiết lập lại khay bằng cách mở và đóng cửa nó.
• Nếu vấn đề vẫn còn, máy sẽ hiển thị một lần nữa và khay hông thể được sử dụng chuyển về.
 
520
Jogger Duplex lỗi động cơ 1
Khi hàng rào Jogger di chuyển đến vị trí nhà, người chạy bộ cảm biến HP không bật ngay cả khi động cơ chạy bộ hàng rào đã di chuyển các hàng rào Jogger 153,5 mm
Cơ chế • Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt
• Sensor nối bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
521
Jogger Duplex lỗi động cơ 2
Khi di chuyển Jogger hàng rào từ vị trí nhà, cảm biến HP Jogger hàng rào không tắt ngay cả khi động cơ chạy bộ đã di chuyển các hàng rào Jogger 153,5 mm.
Cơ chế • Giấy hoặc chướng ngại vật khác đã bị kẹt
• Sensor nối bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
• Bộ cảm biến bị lỗi
531
Keo cảnh báo lỗi động cơ
Các tín hiệu khóa PLL là thấp trong 2 giây trong khi vận hành động cơ.
• Khóa động cơ gây ra bởi tình trạng quá tải về thể chất
• PCB ổ đĩa động cơ bị lỗi
541
Keo thermistor mở
Nhiệt độ sấy được phát hiện bởi các trung tâm nhiệt điện trở là dưới 0 ° C trong 7 giây.
• Thermistor mở
• nối Thermistor khiếm khuyết
• Thermistor bị hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí
• ít hơn so với điện áp đầu vào tiêu chuẩn nhiệt độ Fusing -15%
542
Nhiệt độ nung chảy ấm-up lỗi
Một trong những điều sau đây xảy ra:
• Sau khi bật nguồn, hoặc sau khi đóng cửa, các con lăn nóng không đạt được 100 ° C trong vòng kiểm soát nhiệt độ 25 s.
• 5 giây. sau khi tăng nhiệt độ bắt đầu, nhiệt độ vẫn dưới 21 ° C sau 5 lần lấy mẫu.
• Đơn vị Fusing không đạt được nhiệt độ reload trong vòng 48 giây. của sự bắt đầu của pha trộn kiểm soát nhiệt độ.
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
• Thermistor cong vênh, ra khỏi vị trí
• Thermostat hoạt động không
543
Keo đèn báo lỗi quá nhiệt 1 (phần mềm)
Thermistor Trung ương phát hiện nhiệt độ 240 ° C tại các trung tâm của các con lăn nóng. Nhiệt độ nung chảy lỗi phần mềm điều khiển
• PSU khiếm khuyết
• IOB khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
544
Keo đèn báo lỗi quá nhiệt 1 (phần cứng)
Các trung tâm nhiệt điện trở hoặc một thermistor cuối phát hiện nhiệt độ 250 ° C trên các con lăn nóng.
• PSU khiếm khuyết
• IOB khiếm khuyết
• BICU khiếm khuyết
545
Keo đèn báo lỗi quá nhiệt 2
Sau khi lăn nóng đạt đến nhiệt độ hâm, đèn sấy vẫn trên hết công suất cho 11 lấy mẫu (1,8 giây. Thời hạn), trong khi các con lăn nóng không quay.
• Thermistor bị hư hỏng, hoặc ra khỏi vị trí
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
547
Zero chéo tín hiệu sự cố
Một trong những điều kiện sau đây được phát hiện 10 lần:
• Khi chuyển đổi chính là, tần số đo bằng số lượng của tín hiệu không xuyên cho 500 ms là lớn hơn 66Hz hoặc nhỏ hơn 45 Hz.
• Khoảng cách giữa một trong số không tín hiệu chéo và tiếp theo là 7,5 ms hoặc ngắn hơn 3 lần liên tục trong 500 ms.
• Tiếng ồn trên dòng điện xoay chiều
550
Fusing Web End
Web cuối phát hiện 5 lần trong vòng 500 ms và motor web tiếp tục xoay 40 s. Nếu cuối web được phát hiện thêm 500 ms, thì SC được đăng nhập.
• Web end (cần thay thế)
• Cảm biến Web cuối khiếm khuyết Lưu ý: Sau khi thay thế các trang web với một cái mới, thiết lập lại SP1902 001 để “0” khi phát hành SC550.
551
Keo lỗi thermistor 1
Các thermistor cuối (dạng tiếp xúc) là ít hơn 0 C (32F) trong hơn 7 giây.
• Thermistor bị ngắt kết nối
• nối Thermistor khiếm khuyết
552
Keo lỗi thermistor 2
Sự kết thúc thermistor (dạng tiếp xúc) không thể phát hiện:
• 100 ° C trong 25 giây sau khi bắt đầu chu kỳ hâm lại.
• Sự thay đổi nhiệt độ nhiều hơn so với 16 độ trong 5 giây.
• Nhiệt độ nạp với 56 giây sau khi bắt đầu chu kỳ kiểm soát nhiệt độ sấy.
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
• cong Thermistor, hư hỏng
• Vị trí không chính xác Thermistor
553
Keo lỗi thermistor 3
Sự kết thúc thermistor (loại liên hệ) ở mức 240 ° C (464 ° F) trong hơn 1 giây. Nhiệt độ được đọc 10 lần mỗi giây.(0.1 sec. Khoảng thời gian).
• PSU khiếm khuyết
• Ban kiểm soát IOB khiếm khuyết
• BICU bảng điều khiển bị lỗi
555
Keo lỗi đèn
Sau khi bắt đầu chu kỳ hâm lại, một bóng đèn nung chảy là tại toàn bộ sức mạnh cho 1,8 giây, nhưng con lăn nóng không quay lại.
• cong Thermistor, ra khỏi vị trí
• đèn Fusing bị ngắt kết nối
• Circuit breaker mở
557
Không lỗi tín hiệu chéo
Tiếng ồn tần số cao đã được phát hiện trên dòng điện.
• Không cần hành động. Mã SC được đăng nhập và các hoạt động của máy không bị ảnh hưởng.
   
   
 
559
Keo mứt: 3 tội
Tại các cảm biến lối sấy giấy đã được phát hiện muộn cho ba xung đếm (lỗi lag), và SP1159 là trên.
SC này chỉ xảy ra nếu SP1159 là trên, và một ách tắc xảy ra trong đơn vị nung chảy cho ba tấm liên tiếp giấy. Tháo giấy bị kẹt trong máy sấy. Sau đó, hãy đảm bảo rằng các đơn vị nung chảy được sạch sẽ và không có trở ngại trong con đường lên giấy.
569
Áp lực keo lỗi động cơ phát hành
Trong thời gian sao chép, cảm biến HP không thể phát hiện các thiết bị truyền động, cố gắng một lần nữa 3 lần và không thể phát hiện.
• Khóa động cơ vì quá nhiều tải
• điều khiển động cơ bị lỗi
• HP cảm biến bị lỗi, ngắt kết nối, kết nối bị lỗi, dây nịt bị hư hỏng
590
Toner lỗi động cơ bộ sưu tập
Các bộ sưu tập toner cảm biến đầu ra động cơ không thay đổi trong 3 giây trong khi máy thu toner là trên.
• Khóa động cơ do tắc nghẽn
• Ban điều khiển động cơ bị lỗi
• Kết nối cơ lỏng lẻo, bị lỗi
• Cảm biến động cơ thu Toner bị ngắt kết nối, cảm biến bị lỗi
• trục truyền quay (o6 x 30) mất tích
599
1-bin Exit tô Error (Japan Only)
Các khóa vận chuyển cảm biến đầu ra không thay đổi trong vòng 300 ms sau khi động cơ bị chuyển mạch trên.
• quá tải động cơ
• điều khiển động cơ bị lỗi
610
BICU – truyền thông ADF / timeout bất thường
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến ADF, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
611
BICU – ADF truyền / nhận nghỉ bất thường
Trong giao tiếp một break (Low) tín hiệu nhận được từ các ADF.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• Khai thác ngắt kết nối hoặc bị lỗi
612
BICU – ADF truyền thông / lệnh bất thường
Một lệnh mà không thể được thực thi được gửi từ máy chính đến ADF.
• Một lỗi phần mềm, kết quả của một thủ tục bất thường.
620
BICU – ADF truyền thông / báo lỗi timeout
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến MBX chuồng, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
621
BICU – Finisher truyền thông / báo lỗi nghỉ
Trong giao tiếp với MBX finisher, các BICU nhận được một break (Low) tín hiệu từ các chuồng.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
623
BICU – Tray 1 ~ 4 truyền thông / báo lỗi timeout
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến các khay, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
624
BICU – Tray 1 ~ 4 giao tiếp / break lỗi nhận
Trong giao tiếp với các khay finisher, các BICU nhận được một break (Low) tín hiệu.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
626
BICU – truyền thông LCT / lỗi timeout
Sau 1 khung dữ liệu được gửi đến LCT, một tín hiệu ACK không được nhận trong 100 ms, và không nhận được sau 3 lần thử lại.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
627
BICU – truyền thông LCT / lỗi nhận nghỉ
Trong giao tiếp với LCT, các BICU nhận được một break (Low) tín hiệu.
• Kết nối nối tiếp dòng không ổn định
• tiếng ồn bên ngoài trên đường
650
NRS Modem Truyền Lỗi
Một trong những yếu tố sau đây có thể là nguyên nhân gây ra lỗi này:
• Trong các cụ dùng, kiểm tra các cài đặt cho các tên người dùng dial-up và kết nối dial up password.
• Modem đã được ngắt kết nối.
• Ban Modem bị ngắt kết nối
Kiểm tra sau đây cho một máy tính đang sử dụng Cumin (NRS modem):
• Một lỗi đã được trả lại trong các kết nối dialup
• Một mạng được phát hiện lúc khởi động
• Lúc khởi động máy phát hiện ra rằng các NIB đã bị vô hiệu hóa, hoặc không phát hiện một tàu modem
651
Dịch vụ bất hợp pháp từ xa Dial-up
Đã xảy ra lỗi mong đợi khi Cumin-M gọi đi lên Trung tâm NRS
• lỗi phần mềm
• Không có hành động là cần thiết vì chỉ đếm được đăng nhập
670
Lỗi khởi động động cơ
Động cơ máy, điều khiển bởi BICU (Image gốc Control Unit), đã hoạt động không chính xác khi máy được bật lên hoặc quay trở lại hoạt động bình thường từ năng lượng chế độ tiết kiệm.
• Kiểm tra các kết nối giữa BICU và điều khiển
• BICU khiếm khuyết
• Ban điều khiển bị lỗi
• PSU khiếm khuyết
672
Lỗi khởi động điều khiển
• Sau khi bật nguồn, dòng giữa bộ điều khiển và bảng điều khiển mà không mở cho hoạt động bình thường.
• Sau khi khởi động bình thường, giao tiếp với bộ điều khiển dừng lại.
• Bộ điều khiển bị đình trệ
• Bộ điều khiển được cài đặt không đúng cách
• Ban điều khiển bị lỗi
• Hộp điều khiển khai thác bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi
700
ADF lỗi ban pick-up 1
Con lăn Pick-up HP tín hiệu cảm biến không thay đổi sau khi động cơ pick-up đã bật.
• lăn Pick-up HP bị lỗi cảm biến
• Pick-up động cơ bị lỗi
• đai Timing trượt, ra khỏi vị trí
• ADF main board bị lỗi
701
ADF dưới tấm lỗi động cơ
• Cảm biến vị trí tấm dưới không phát hiện các tấm sau khi động cơ dưới tấm nâng chuyển về để nâng tấm.
• tấm dưới HP cảm biến không phát hiện các tấm sau khi động cơ dưới tấm đảo ngược để hạ thấp tấm.
• Cảm biến vị trí tấm dưới khiếm khuyết
• tấm dưới HP bị lỗi cảm biến
• động cơ dưới tấm khiếm khuyết
• ADF main board bị lỗi
720
Vận chuyển Finisher lỗi động cơ
Các xung encoder của động cơ vận chuyển chuồng không thay đổi trạng thái (cao / thấp) trong vòng 600 ms và không thay đổi sau 2 lần thử lại.
• động cơ vận chuyển Finisher khiếm khuyết
• Giao thông vận tải cơ giới khai thác bị ngắt kết nối, hoặc bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
721
Jogger Finisher lỗi động cơ
• Những người chạy bộ finisher HP cảm biến vẫn de-kích hoạt cho hơn 1.000 xung khi trở lại vị trí nhà.
• Những người chạy bộ finisher HP cảm biến vẫn kích hoạt cho hơn 1.000 xung khi di chuyển ra khỏi vị trí nhà
• Jogger HP bị lỗi cảm biến
• Jogger cơ chế quá tải
• động cơ Jogger lỗi (không xoay)
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
• Khai thác ngắt kết nối hoặc bị lỗi
723
Feed-Out Belt Motor (B478)
Những cái chốt của vành đai feed-ra đã không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định sau khi 2 cố gắng dò tìm
• ngăn xếp thức ăn ra khỏi vành đai HP cảm biến lỏng, bị hỏng, bị lỗi
• Feed-ra động cơ bị lỗi vành đai
• Ban kiểm soát Finisher khiếm khuyết
724
Finisher staple lỗi động cơ búa (B478)
Các động cơ chủ yếu búa đã không trở về vị trí nhà trong thời gian quy định (340 ms).
• Staple búa cảm biến HP lỏng lẻo, bị hỏng, bị lỗi
• quá tải điện trên kim bấm lái PCB đắc cử
• Staple búa động cơ bị lỗi
• Ban chính Finisher khiếm khuyết
725
Finisher đống thức ăn ra B140 lỗi động cơ
Stack cảm biến đai HP feed-out không kích hoạt trong phạm vi số quy định của xung

Bên Cạnh Đó Tuyết Sơn Còn Chuyên Cung Cấp Các Sản Phẩm Hộp mực máy in

Tên Sản PhẩmHình ẢnhGiáMô Tả

Hộp Mực HP 83A Quality

770,000Hộp Mực HP 83A Quality Chất Lượng Hàng Đầu:Bảo hành 3 lần nạp mực
- Chất lượng trang in tốt
- Đảm bảo ổn định trong quá trình làm việc của người sử dụng.

Hộp Mực 35A Economy

260,000Hộp mực in máy A4
- Các máy sử dụng hộp mực 35A:HP 1005 - 1006 - 1105.
- Canon 3018 - 3010 - 3050 - 3020 - 3100 - 6030 - 6000.
- Số Lượng trang in: 800-1.000 trang/hộp với độ phủ 20% mực/bản A4.
- Bảo Hành: Đến khi hết mực, tem mực không bị rách.

Mực nước InkTec Hàn Quốc Black 1 Lít

198,000SẢN PHẨM TƯƠNG THÍCH:Epson L310/ Epson L360/ Epson L120/ Epson L210/ Epson L300/ Epson L350/ Epson L550/ Epson L355 / L455/ Epson L555/ Epson L1300
- HP Officejet X451DW / X551DW/ HP Officejet X476DW / X576DW/ HP Officejet-7110
- Canon PIXMA iP2770 / iP2772/ PIXMA iP2870 / IP2872/ PIXMA E480/ PIXMA E460 / E560/ PIXMA E510/ PIXMA E400/ PIXMA MP237 / MP287/ PIXMA iP3600/ PIXMA iP3680/ PIXMA iP4600/ PIXMA iP4680/ PIXMA iP4700/ PIXMA iP4760/ PIXMA MP540/ PIXMA MP545/ PIXMA MP550/ PIXMA MP560/ PIXMA MP568/ PIXMA MP620/ PIXMA MP628/ PIXMA MP630/ PIXMA MP640/ PIXMA MP980/ PIXMA MP988/ PIXMA MP990/ PIXMA MP996/ PIXMA MX860/ PIXMA MX870/ PIXMA MX876

Mực nạp HP - Canon 17A (Malaisia)

38,000Sử dụng cho hộp mực:17A/30A/33A (M102/104/130/132/M203/206/230/227/M106/134)

Hộp Mực HP 78A - Canon 326 Quality

770,000Hộp Mực HP 78A - Canon 326 Quality Chất Lượng Hàng Đầu:Bảo hành 3 lần nạp mực
- Chất lượng trang in tốt
- Đảm bảo ổn định trong quá trình làm việc của người sử dụng.

Mực nước InkTec Hàn Quốc LM 1 Lít

198,000SẢN PHẨM TƯƠNG THÍCH:Epson L310/ Epson L360/ Epson L120/ Epson L210/ Epson L300/ Epson L350/ Epson L550/ Epson L355 / L455/ Epson L555/ Epson L1300, ...
- HP Officejet X451DW / X551DW/ HP Officejet X476DW / X576DW/ HP Officejet-7110, ...
- Canon PIXMA iP2770 / iP2772/ PIXMA iP2870 / IP2872/ PIXMA E480/ PIXMA E460 / E560/ PIXMA E510/ PIXMA E400/ PIXMA MP237 / MP287/ PIXMA iP3600/ PIXMA iP3680/ PIXMA iP4600/ PIXMA iP4680/ PIXMA iP4700/ PIXMA iP4760/ PIXMA MP540/ PIXMA MP545/ PIXMA MP550/ PIXMA MP560/ PIXMA MP568/ PIXMA MP620/ PIXMA MP628/ PIXMA MP630/ PIXMA MP640/ PIXMA MP980/ PIXMA MP988/ PIXMA MP990/ PIXMA MP996/ PIXMA MX860/ PIXMA MX870/ PIXMA MX876, ...

Hộp Mực HP 05A - Canon 319 Stardards

520,000
Ngày đăng: 09-11-2017 - Tác giả: Nguyên Phong

Bài viết liên quan:


Facebook chat