văn phòng phẩm | băng keo-màng pe-màng co
Băng keo giấy 1.2F x 12Y
Băng keo giấy 1.2F x 12Y

Giá : 1.900 VND
Băng keo giấy 2.4F x 12Y
Băng keo giấy 2.4F x 12Y

Giá : 3.600 VND
Băng keo giấy 4.8F x 12Y
Băng keo giấy 4.8F x 12Y

Giá : 6.700 VND
Băng keo giấy 1.2F x 18Y
Băng keo giấy 1.2F x 18Y

Giá : 2.100 VND
Băng keo giấy 2.4F x 18Y
Băng keo giấy 2.4F x 18Y

Giá : 4.200 VND
Băng keo giấy 4.8F x 18Y
Băng keo giấy 4.8F x 18Y

Giá : 7.800 VND
Băng keo giấy 1.2F 30Y (G123)
Băng keo giấy 1.2F 30Y (G123)

Giá : 3.800 VND
Băng keo giấy 2.4F 30Y (G243)
Băng keo giấy 2.4F 30Y (G243)

Liên hệ: 090.260.8844
Băng keo giấy 4.8F 30Y (G483)
Băng keo giấy 4.8F 30Y (G483)

Liên hệ: 090.260.8844
Băng keo điện Nano màu
Băng keo điện Nano màu

Liên hệ: 090.260.8844
Băng keo điện Nano 20Y.
Băng keo điện Nano 20Y.

Giá : 4.700 VND
Băng keo điện Nano 10Y.
Băng keo điện Nano 10Y.

Giá : 2.800 VND

Thêm Bình Luận

Tên Sử Dụng:

Thông Tin Liên Hệ:

Viết Bình Luận:

Tổng đài hỗ trợ

tổng đài
xem giỏ hàng[0]